Prednášky

Líniové a plošné vecné bremená v súbore geodetických informácií KN

LEITMAN, M. - KRÁLIK, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Leitman.pdf

Tvorba zjednodušeného operátu GP pre zápis chránených území do KN

ŠUPPOVÁ, I. - HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Suppova.pdf

Desať rokov SKPOS® 2006-2016

DROŠČÁK, B. a kolektív – Geodetický a kartografický ústav

Droscak.pdf

Vyhotovování geometrických plánů v České republice

ŠTENCEL, K. – Český úřad zeměměřický a katastrální

Stencel.pdf

Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie STU v Bratislave

KOPÁČIK, A. - KYRINOVIČ, P. - ERDÉLYI, J. - FRAŠTIA, M. – SvF STU v Bratislave

Kopacik.pdf

Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie na Žilinskej univerzite v Žiline

IŽVOLTOVÁ, J. – SF ŽU Žilina

Izvoltova.pdf

Legislatívne podmienky používania bezpilotných prostriedkov na účely leteckého snímkovania v SR

ŠRÁMKOVÁ, R. - NEMEČEK, M. – SURVEYE, s. r. o., Letecký úrad SR

Sramkova.pdf

Niečo o "dronoch" z pohľadu geodeta

FRAŠTIA, M. - MARČIŠ, M. – SvF STU v Bratislave

Fraštia.pdf

Aplikácie UAV zariadení (nielen) v geodézii

MARČIŠ, M.- FRAŠTIA, M. - FROHMANN E. – SvF STU v Bratislave, GEOTECH Bratislava, s. r. o.

Marcis.pdf