Prezentácie

Z činnosti Komory geodetov a kartografov

HARDOŠ J. - Komora geodetov a kartografov

Hardoš.pdf

Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

FRINDRICHOVÁ M. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Frindrichová.pdf

Nové elektronické služby katastra nehnuteľností pre geodetov

LEITMANN, M. - HANUS, D. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Leitman.pdf

Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii

ŠOLTYSOVÁ, Ľ. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Šoltysová.pdf

Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti referenčných priestorových údajov

LEITMANNOVÁ, K. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Leitmannová_a_kol..pdf

Predstavenie Slovenského múzea máp

HRICKOVÁ, A. - Slovenské múzeum máp

Hricková.pdf

TOPCON technológie

TOMÁNEK, R. - SURVEYE, s.r.o.

Tománek.pdf

Automatizované 3D mapovanie - VEXCEL a RIEGL

PAŠKO, M. - Expert_for_3D_Landscape, s.r.o.

26SGD_X3D_Riegl_Vexcel_Euclideon.pdf

Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia

LAUFÍK, D. - Geotronics Slovakia, s.r.o.

Laufík.pdf

Výpočet súradníc na vytýčenie priamo v teréne

SEDLÁČEK, M. - VILLA, s.r.o.

Sedláček.pdf

Od Banskej školy v Banskej Štiavnici (1735) po Vysokú školu technickú Dr. Milana Rastislava Štefánika (1937)

JEŽKO, J. - SvF STU v Bratislave

Ježko.pdf

80 rokov geodetického univerzitného vzdelávania na STU v Bratislave

KOPÁČIK, A. - SvF STU v Bratislave

SGD_2018_Kopacik.pdf

Osobnosti novodobej histórie vzdelávania v odbore GaK na STU v Bratislave

JEŽKO, J. - SvF STU v Bratislave

Ježko_osobnosti.pdf

Stabilný kataster - odkaz a využitie v súčasnosti

BARTALOŠ, J.

Bartaloš.pdf

Projekty pozemkových úprav

VAŠEK, A. - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vašek.pdf