Vystavovatelia

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Nový autorizovaný dealer TOPCON a SOKKIA na Slovensku.
Pokračovateľ v tradícii zastúpenia svetových značiek Topcon a Sokkia na slovenskom trhu.

 

- výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
PRODUKTY:
GEODÉZIA A GIS - Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS ...
GEO-PRÍSLUŠENSTVO - Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia ...
STAVEBNÍCTVO - stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové ...
a ďalšia špeciálna technika.


POPIS:
Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku. Opens external link in new window

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler - softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX - digitálna letecká kamera a UltraScan5000 - presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP - moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER - notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

 

 Opens external link in new window

Firma V I L L A s.r.o. je autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

 

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.


Spoločnosť sa zaoberá obchodnou činnosťou a službami súvisiacimi s predajom geodetických a stavebných meracích prístrojov a vykonávaním geodetických prác.
V rámci obchodnej činnosti je autorizovaným zástupcom firmy PENTAX, ALTUS, SOLA a GEO FENNEL pre Slovensko a od svojho vzniku patrí medzi najväčších
dodávateľov stavebných meracích prístrojov na Slovensku. Spolupráca s významnými stavebnými a geodetickými firmami bola podnetom pre zavedenie systému kvality DIN EN ISO 9001:2000. Spoločnosť bola certifikovaná firmou Germanischer Lloyd v roku 2001. Systém kvality má zavedený a udržiava ho pre predaj, servis a inštaláciu meracích systémov v stavebníctve.

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti terénneho zberu priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.

PRODUKTY:
Satlab SLC smart GNSS receiver - Ako zmeniť váš smartphone alebo tablet na vysoko presnú RTK GNSS?
Prijímač SLC je možné pripojiť k zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth a nastaviť všetky parametre pomocou aplikácie SLC Toolbox. SLC automaticky spracuje riešenie určovania polohy a doručí ho do zariadenia. Automaticky pri každom zapnutí.

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. sa špecializuje na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky senseFly, Trimble, SECO, Spectra Precision, Handheld a Stonex na Slovensku. Všetky informácie nájdete na www.geopriestor.sk a www.bezpilotne.sk.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.