Program


ABSTRAKTY

LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Objektivizácia_úradného_overovania_GP.pdf

LEITMANNOVÁ, K. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Projekt_leteckého_laserového_skenovania_SR.pdf

FERIANC, D. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

30_rokov_Slovenskej_spoločnosti_geodetov_a_kartografov.pdf

BARTALOŠ, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Dobrý_človek_a_vynikajúci_geodet_už_nie_je_medzi_nami.pdf

MALIŠ, M. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Budovanie_geodetickej_kalibračnej_základnice_Viničné.pdf

KAJÁNEK, P. – Stavebná fakulta STU v Bratislave

Komparátor_na_kalibráciu_krátkych_dĺžkových_meradiel.pdf

DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Ako_EDM_začali_nahrádzať_pásma_v_atltetike_Droščák_Geodni_2021.pdf

Ako elektronické diaľkomery začali nahrádzať pásmo (v atletike)