2022

Predstavenstvo

PLAN_CINNOSTI_PREDSTAVENSTVA_2022.pdf

Plán činnosti P-KGK

Disciplinárna komisia

PLAN_CINNOSTI_DK-KGK__2022.pdf

Plán činnosti DK-KGK

Dozorná rada

Obsahový_a_časový_plán_práce_DR_na_2022_-_2023.pdf

Plán činnosti DR-KGK

Skúšobná a autorizačná komisia

Plán_činnosti_SAK_KGK_2022-2023.pdf

Plán činnosti SAK-KGK