Sadzobník GaK prác - UNIKA Bratislava s.r.o.

UNIKA Bratislava s.r.o.
Hlavnou činnosťou spoločnosti UNIKA Bratislava s.r.o. je vydavateľská činnosť odborných príručiek v stavebníctve

UNIKA Bratislava s.r.o.
Slowackého 33
821 04 Bratislava

e-mail: unika@unika.sk

www.unika.sk

PONUKA PRÍRUČIEK

Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác 2011-2013