Dotazníkový prieskum

Dotazníkový_prieskum_trhu_GaK_prác.pdf

Dotazníkový prieskum trhu geodetických a kartografických služieb.

Dotazník_Tabuľka_č._1.pdf

Dotazník - Tabuľka č. 1_Ekonomické údaje

Dotazník_Tabuľka_č._2.pdf

Dotazník_Tabuľka č. 2_Reálne ceny