DTM

Infoblok » DTM  » 

Pre geodetov vykonávajúcich GaK práce v Bratislave prikladáme informácie, resp. postup pri plnení ohlasovacej povinnosti zmeny obsahu technickej mapy Bratislavy.

https://bratislava.sk/sk/technicka-mapa-mesta

Služby elektronického posielania geodetickej dokumentácie stavieb sú teraz dostupné:

http://www.geoshopping.bratislava.sk/DTMlogin.aspx