DTM

Infoblok » DTM  » 

Pre geodetov vykonávajúcich GaK práce v Bratislave prikladáme informácie, resp. postup pri plnení ohlasovacej povinnosti zmeny obsahu technickej mapy Bratislavy.

http://www.bratislava.sk/ohlasovacia-povinnost-zmien-obsahu-technickej-mapy/d-71546