Novely zákonov o GaK a KN

Žiadosť KGK

Žiadosť_KGK_o_prijatie_na_ÚGKK_SR.pdf

KGK - novely zákonov o GaK a KN

Odpoveď ÚGKK SR

Odpoveď_ÚGKK_SR_-_novely_zákonov.pdf

UGKK SR - novely zákonov o GaK a KN