Koncepcia rozvoja KN na rok 2015 s výhľadom do roku 2020

Na základe výzvy ÚGKK SR na predloženie podnetov do pripravovaného materiálu Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností do roku 2020, ktorú Komora prijala 31.8.2015, boli do požadovaného termínu 15.9.2015 za Komoru vypracované podnety a pripomienky.

Koncepcia ÚGKK SR: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia_kn_2015_20141219.pdf

Podnety a pripomienky KGK

Podnety_KGK_ku_Koncepcii_rozvoja_KN_do_roku_2020.pdf

Podnety KGK ku koncepcii