Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k situácii ohľadne pozemkových úprav a usporiadania rozdrobeného pozemkového vlastníctva na Slovensku