2019

Spoločné stanovisko profesijných organizácií na zachovanie študijného odboru GaK

Spoločné_stanovisko_na_zachovanie_študijného_odboru_GaK.pdf

Spoločné stanovisko na zachovanie ŠO