2020

Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona o PÚ

Spoločné_vyhlásenie_k_nepodpísaniu_novelizácie_330_final.pdf

Spoločné vyhlásenie k PÚ

Stanovisko KPÚ k nepodpísaniu novelizácie zákona o PÚ

KPU_SR_Podrobné_stanovisko_k_nepodpísaniu_novelizácie_330_final.pdf

Stanovisko KPÚ