Prihláška do KGK

Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.

Prihláška_ochrana_osobných_údajov.pdf

Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK