Prihláška do KGK

Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.

Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK

Prihláška_člena_2022_zoznam.pdf

Prihláška_zoznam