Prihláška do KGK

Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.