Vzdelávanie AGaK

Sústavné_vzdelávanie-VZ2016.pdf

Schválený systém sústavného vzdelávania AGaK platný od r. 2016.