Generálny súhlas na citovanie STN noriem

Súhlas ÚNMS SR na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN_2022

Súhlas_na_odplatné_citovanie_nepodstatnej_časti_STN_2022.pdf

Súhlas ÚNMS SR_2022

Súhlas ÚNMS SR na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN_2019

Súhlas_na_odplatné_citovanie_nepodstatnej_časti_STN_2019.pdf

Súhlas ÚNMS SR_2019_nepodstatná časť STN

Súhlas ÚNMS SR na odplatné citovanie podstatnej časti STN_2019

Suhlas_na_odplatné_citovanie_podstatnej_časti_STN_2019.pdf

Súhlas ÚNMS SR_2019_podstatná časť STN