Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam

Zákon_č._162_1995.pdf

Zákon č. 162_1995_ Katastrálny zákon