24. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 24. slovenských geodetických dní!

Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za snáď úspešný priebeh geodetických dní.
Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku a prežili ste príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru. 
organizačný výbor 24. SGD