25. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni

Jubilejné 25. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni sa uskutočnia v Bratislave 6.- 8.6.2019, v hoteli Tatra****.
Prihláška a ďalšie podrobnosti sú na webovom sídle  www.ssgk.sk
Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 15.4.2019.

Pozvánka

PozvankaSKPLCZ2019.pdf

Pozvánka