25. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia jubilejných 25. slovenských geodetických dní!

Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní.
Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku a prežili ste príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.

organizačný výbor 25. SGD