Odborní garanti

Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

 

Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SRPeter Kyrinovič
Alojz Kopáčik

SvF STU v Bratislave

 

 

Dušan Ferianc
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 

   

Vladimír Uhlík
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Róbert Fencík
Kartografická spoločnosť SR Slovenská

Marek Fraštia
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum