Pozvánka

Milé dámy, vážení páni.
Slovenské geodetické dni (SGD) sa konali už 25 krát. Prvých 16 ročníkov bolo v Bratislave, 6  sa ich uskutočnilo v Žiline a 3 v Trnave. Boli teda buď na západe alebo severe Slovenska.
Po každých SGD dostávame názory a postrehy ich účastníkov k miestu konania, na odborný program, stravovanie, či  spoločenský večer.
Po posledných 25. SGD v Trnave sme najviac námetov dostali na zmenu miesta konania SGD a väčšina týchto návrhov smerovala k tomu, aby  SGD boli organizované v strede Slovenska, čo umožní zúčastniť sa SGD geodetom takpovediac z celého Slovenska.
Po prerokovaní týchto podnetov na rokovaní predstavenstva Komory geodetov a kartografov bolo rozhodnuté o tom, že 26. SGD sa budú konať v srdci stredného Slovenska  v  Banskej Bystrici. Pre ich prípravu sme zvolili zrekonštruovaný Hotel LUX, ktorý svojou infraštruktúrou poskytuje dobré zázemie pre organizáciu SGD.
Snahou odborných garantov bolo pripraviť pre Vás odborné prednášky, ktoré by Vás zaujali.
Výstavy sa zúčastnia všetky významné slovenské firmy, ktorých prístrojové a softvérové produkty využíva väčšina slovenských geodetov.
Spoločenský večer sa ponesie v duchu hesla: „Geodeti hrajú geodetom.“
Milé dámi, vážení páni, srdečne Vás v mene organizačného výboru a odborných garantov pozývame na 26. SGD, do mesta pod Urpínom – Banskej Bystrice.