Pozvánka

Milé dámy, vážení páni.

Je mi cťou, že Vás môžem v mene organizačného výboru a odborných garantov pozvať na 27. SGD, ktoré sa budú po štyroch rokoch opäť konať v Žiline, v hoteli Holiday Inn.

Odborný program sme koncipovali tak, aby ste sa dozvedeli o novinkách v našom odbore a o progresívnych technológiách. Zaujímavý bude blok o diaľkovom prieskume Zeme a jeho využití v rôznych oblastiach, napríklad pri mapovaní svahových deformácií, ochrane kultúrneho dedičstva, či výskume urbanizovanej krajiny. Po prvýkrát sa na SGD bude hovoriť o vývoji metrológie v geodézii na Slovensku, o koncepte novej základnice pre elektronické diaľkomery a vertikálnej gravimetrickej základnici Gánovce – Lomnický štít. Pre prax bude zaujímavá informácia o laserinterferometrickom komparátore z katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Záujem firiem o výstavu v rámci 27. SGD je zárukou toho, že sa budete môcť oboznámiť s najnovšími technologickými novinkami v prístrojovom a softvérovom vybavení pre geodetov a kartografov. Geodetický a kartografický ústav predstaví vo svojom stánku nové produkty pre prax.

Pri hodnotení SGD ich účastníci oceňujú aj to, že sa na nich môžu stretnúť s priateľmi, kolegami, (ktorých celý rok osobne nestretnú...), spolužiakmi, či zákazníkmi.

Doprajte si teda chvíle pohody s priateľmi, počas ktorých si môžete s nimi podať ruku, či sa objať a porozprávať. Najviac priateľov je vraj na Facebooku, len tam im chýba práve tá podaná ruka, objatie,  usmievavý pohľad, možnosť porozprávať sa, pospomínať...

Dobrou príležitosťou k tomu je aj spoločenský večer. Jeho hosťom bude Štefan Skrúcaný, herec, moderátor, kabaretiér, humorista a spevák. Veríme, že svojim šarmom, spevom a humorom ozvláštni celý večer.

Dámy a páni, srdečne Vás za organizačný výbor, odborných garantov a všetkých ochotných ľudí, ktorí pre Vás pripravujú 27. SGD, na ne pozývam.


 
Vlado Stromček