Prezentácie

KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov

Kopacik_Z_činnosti_KGK.pdf

MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

prezentácia_predsedu_ÚGKK.pdf

LEITMANNOVÁ, K. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Leitmannova_a_kol.pdf

FERIANC, D. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Lukac_Ferianc_30_rokov_Slovenskej_spoločnosti_geodetov_a_kartografov.pdf

BARTALOŠ, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Bartaloš_MAREK.pdf

ŠLAHOR, P. – Ministerstvo vnútra SR

Slahor_Trianon.pdf

MALIŠ, M. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Mališ_základnica_Viničné.pdf

KAJÁNEK, P. – Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kajanek_Komparátor_na_kalibráciu_krátkych_dĺžkových_meradiel.pdf

DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Droščák_Ako_EDM_začali_nahrádzať_pásma_v_atltetike.pdf