A.G.K.2015 - INŽINIERSKA GEODÉZIA - prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku.


Dňa 9. 6. 2015 sa uskutoční seminár A.G.K.2015 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA - prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej geodézie.

Pre veľký záujem o prípravný kurz – odborný seminár, ktorý ponúka uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, vyčerpanie finančnej rezervy plánovanej na príspevok členom KGK a súčasne pre naplnenie kapacity prednáškovej miestnosti, je po dohode s organizátormi registrácia na seminár zastavená.

Ďakujeme za pochopenie.