Zborník príspevkov

A.G.K.2015

s tematickým zameraním

Inžinierska geodézia


Zborník príspevkov

9. júna 2015

Bratislava


Odborný garant:
     
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.     
     
Organizačný garant:
 
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.     
     
Organizačný výbor:
     
Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Ing. Imrich Lipták, PhD.


Zoznam recenzentov:

Ing. Marek Bajtala, PhD.
Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Ing. Róbert Geisse, PhD.
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Ing. Imrich Lipták, PhD.

Vyšlo: v júni 2015

Editori:
Kopáčik, Alojz
Kyrinovič, Peter
Erdélyi, Ján
Lipták, Imrich
Lukáč, Štefan

Počet strán: 118
Vydanie: prvé

Za obsahovú stránku príspevkov zodpovedajú autori.
Publikácia neprešla jazykovou úpravou vydavateľa.
ISBN 978-80-972005-9-6

OBSAH

Karol ĎUNGEL: Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby    4
Karol ĎUNGEL: Kataster nehnuteľností vo vzťahu k investičnej výstavbe    14
Štefan LUKÁČ: Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických  činností vo výstavbe     31
Štefan LUKÁČ: Vademecum právnych a technických predpisov v oblasti geodézie  a kartografie     48
Štefan LUKÁČ: Základné atribúty a náležitosti oceňovania geodetických a kartografických výkonov    68
Alojz KOPÁČIK: Vytyčovanie stavebných objektov    79
Alojz KOPÁČIK: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov    89
Štefan LUKÁČ: Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov žeriavových dráh a iných priemyselných objektov a zariadení    100

Zborník príspevkov

AGK2015_Zbornik_prispevkov_web.pdf

Zborník príspevkov