A.G.K.2016

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú dňa 13. septembra 2016 seminár A.G.K.2016 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA.

Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike.

Organizačné pokyny a registrácia sú zverejnené na webe: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-agk.html?page_id=5870

Adresa organizačného výboru:
Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Email:  peter.kyrinovic@stuba.sk

Registrácia bude ukončená po naplnení kapacity priestorov.
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.

Pozvánka

Pozvanka_Kurz_AGK_2016.pdf

Pozvanka

Harmonogram prednášok

Kurz_Harmnogram_prednášok_AGK2016.pdf

Harmonogram prednášok