Geodézia a kartografia v doprave

Medzinárodná konferencia GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE sa bude konať  21.-22. septembra 2017 v kongresovom hoteli Centrum Košice. Podrobnosti vrátane ON-LINE registrácie nájdete na webovom sídle Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov - ssgk.sk/17doprava.htm
Základný termín na registrácie je 15.8.2017.
Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav, možnosti rozvoja a súčasné trendy geodézie a kartografie v železničnej, cestnej, leteckej, vodnej doprave a telekomunikáciách, ako aj na poznatkoch a skúsenostiach dokumentovať uplatnenie geodetov a kartografov v špecifickej projekčnej činnosti, v dopravnej investičnej činnosti a v rôznorodej realizačnej činnosti rezortov dopravy v SR i ČR za podpory nových prístrojových a informačných technológií.

Pozvánka

17Doprava.pdf

Pozvánka