Historické mapy 2017

Konferencia "Historické mapy" sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Vítané sú všetky témy týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

Medzinárodná konferencia HISTORICKÉ MAPY 2017 sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu.

Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Historickým múzeom a Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke a na webových stránkach:
http://www.slovakcarto.sk/?aktuality
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/historicke-mapy-2017

Registrácia:
Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese:

http://conference.svf.stuba.sk//RegisterForm.aspx?id=23

Pozvánka

1_informacia_HM_2017.pdf

Historické mapy 2017