IPG 2019

Podujatia » IPG 2019 » 

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiada 30. mája 2019 konferenciu s medzinárodnou účasťou Inžiniersko priemyselná geodézia 2019 s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE.

Registrácia účastníkov bude realizovaná prostredníctvom Konferenčného systému.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné uskutočniť do 17.05.2019.

Web konferencie: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2019.html?page_id=5025

 

Pozvánka IPG 2019

Pozvanka_IPG_2019.pdf

Pozvánka

Program

Program_IPG_2019.pdf

program IPG2019