27. SGD - prezentácie

Na základe súhlasu autorov zverejňujeme Opens internal link in current windowprezentácie prednesené v rámci odborného programu na 27. slovenských geodetických dňoch.