Prihlášky na kvalifikačnú skúšku z IG

Skúšobná a autorizačná komisia stanovila termín podania prihlášok na kvalifikačnú skúšku z inžinierskej geodézie na 31.10.2022.