Reklamačný poriadok

KGK v spolupráci s právnou kanceláriou spracovali pre svojich členov vzor Opens internal link in current windowReklamačného poriadku geodetickej a kartografickej spoločnosti, poskytujúcej služby fyzickým osobám – občanom.
Prístupné pre registrovaných a prihlásených členov KGK.