Prehľadne zoradený zoznam všetkých autorizovaných geodetov a kartografov na Slovensku

Vysvetlivky k zoznamu:
A - podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
B - podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
C - podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.

Zobraziť členov
Číslo oprávnenia Meno a priezvisko Rozsah oprávnenia E-mail Mesto Kraj
002 Ing. Jozef ALFÖLDY C Nová Stráž NR
004 Ing. Peter BABÁL B Stupava BA
014 Ing. Ľudovít BAKOŇ A Prešov PO
015 Ing. Jozef BALGA C Hradište pri Poltári BB
018 Ing. Ján BARÁT B Nitra NR
031 Ing. Dušan BLOUDEK A Trenčianske Stankovce TN
032 Ing. Vladimír BALÚCH A Čajkov NR
035 Ing. Ladislav BORZA B Šaľa NR
040 Ing. Juraj BRNA C Piešťany TT
041 Ing. Anton BRTKA A Nitra NR
045 Ing. Vincent BUJDÁK A Nové Zámky NR
046 Ing. Jozef BUJŇÁK A Prešov PO
048 Ing. Marián BULLA C Nižná ZA
054 Ing. Peter CVENGROŠ C Prešov PO
055 Ing. Attila CZÍRIA A Komárno NR
057 Ing. Eva ČASNOCHOVÁ A Žilina ZA
058 Ing. Miroslav ČERVENÝ A Banská Bystrica BB
061 Ing. Jaroslav DANIŠ B Zemianske Kostoľany TN
062 Ing. Dušan DANKO B Košice KE
064 Ing. Ondrej DERNER C Viničné BA
066 Ing. Peter DRHA A Trenčín TN
070 Ing. Vincent DULINA C Čižatice KE
079 Ing. Jozef FAŠIANG C Žilina ZA
085 Ing. Michal FOTTA B Bratislava BA
088 Ing. Kamil FRONC B Bratislava BA
089 Ing. Viera FRONCOVÁ A Bratislava 4 BA
091 Ing. Roman FUNDÁREK A Piešťany TT
102 Ing. Peter GRIGER A Poprad PO
106 Ing. Milan HAČKO A Košice KE
110 Ing. Marián GABČO C Banská Bystrica BB
112 Ing. Ivan HANDRLICA B Bratislava BA
113 Ing. František HANÍK C Prešov PO
114 Ing. Vladimír HANÍNEC A Považská Bystrica TN
117 Ing. Miloslav HATALA A Nitra NR
122 Ing. Mária SVÄTOJÁNSKA C Prešov PO
123 Ing. Branislav HINDICKÝ A Trenčín TN
128 Ing. Peter HOLIČ C Prievaly TT
129 Ing. Ernest HOLLÓSI A Galanta TT
132 Ing. František HRIC A Ivachnová ZA
134 Ing. Ján HORSKÝ B Trenčín TN
135 Ing. Juraj HORVÁTH A Pezinok BA
136 Ing. Jaroslav HRAŠKA C Bratislava BA
138 Ing. Dušan HRICOVÍNY C Revúca BB
139 Ing. Miroslav HRONČEK C Bratislava BA
140 Ing. Cyril HRUŠČÁK B Poprad PO
144 Ing. Štefan HUT A Košice KE
149 Ing. Pavol CHŇAPEK B Nitra NR
152 Ing. Emil CHRVALA C Piešťany TT
156 Ing. Katarína ÁDÁMOVÁ A Rimavská Sobota BB
158 Ing. Ladislav IVAN C Bratislava BA
164 Ing. Štefan JANTOŠ A Púchov TN
167 Ing. Ján JONEK B Košice KE
170 Ing. Jozef KÁČERIK A Horný Vadičov ZA
171 Ing. Radoslav KÁČERIK C Kysucké Nové Mesto ZA
177 Ing. Vladimír KARBAN C Nitra NR
178 Ing. Miroslav KARLÍK C Veľké Kapušany KE
179 Ing. Vladimír KARTUSEK A Jarok NR
180 Ing. Jozef KARVAŠ B Košice KE
181 Ing. Ján KAVULIČ C Nižná Myšľa KE
186 Ing. Jozef KLUČIAR C Drienica PO
191 Ing. Albín KOLEK C Žilina ZA
195 Ing. Janka KONIAROVÁ A Liptovský Mikuláš ZA
196 Ing. Monika KÓŇOVÁ C Bratislava BA
199 Ing. Juraj KOSTÍK B Košice KE
200 Ing. Vladimír KOSTKA A Košice KE
203 Ing. Peter KOŠTIAL A Hlboké TT
206 Ing. Imrich KOVÁCS A Dunajská Streda TT
208 Ing. Július KOVÁČ C Solčany NR
210 Ing. Miroslav KOVÁČ C Nitra NR
211 Ing. Vladimír KOVÁČ A Modra BA
212 Ing. Marián KOVALČÍK B Fintice PO
214 Ing. Jaroslav KRAHULEC A Senica TT
218 Ing. Ján KRIŽAN C Beckov TN
219 Ing. Miloš KRŠJAK A Spišská Nová Ves KE
221 Ing. Milan KUBÁŇ A Bytča ZA
224 Ing. Vladimír KUPČO A Kežmarok PO
226 Ing. Juraj KUCHAR C Zvolen BB
227 Ing. Jaroslav KUTLÍK C Dolný Kubín ZA
229 Ing. Ondrej KVASNICA B Žilina ZA
230 Ing. Ladislav LADIČKOVSKÝ B Bratislava BA
231 Ing. Jozef LAUČEK A Sučany ZA
233 Ing. Eugen LEITMANN C Bratislava BA
235 Ing. Andrej LELKO C Prešov-Solivar PO
244 Ing. Zoltán LŐRINCZ C Komárno NR
245 Ing. Juraj ROSINČIN C Lietavská Lúčka ZA
246 Ing. Pavol LOŠONSKÝ C Hlohovec TT
247 Ing. Štefan MAJERČÍK B Gemerská Ves BB
248 Ing. Vladimír MAJERČÍK C Košice KE
250 Ing. Pavol MAJERNÍK B Pušovce PO
258 Ing. Miloš MACHÁČEK C Kátov TT
262 Ing. Miroslav MIHALÍK A Humenné PO
263 Ing. Viktor MIKLUŠ C Bratislava BA
265 Ing. Ondrej MIŠÍK A Mýtna BB
267 Ing. Jozef MICHALEC B Bratislava BA
270 Ing. Miloslav MORAVEC A Bratislava BA
273 Ing. Štefan MRVA B Bratislava 47 BA
275 Ing. Peter ONDRUŠ C Trenčín TN
279 Ing. Ján OBŠIVANÝ B Žilina ZA
283 Ing. Bohumil ONDRUŠKA C Topoľčany NR
285 Ing. Jozef ORBÁN A Slovenská Ľupča BB
289 Ing. Juraj OSTRADECKÝ B Čierny Brod TT
294 Ing. Prosper PAJTINKA B Trenčín TN
301 Ing. Jozef PAŽICKÝ C Žilina ZA
304 Ing. Viera PELCOVÁ B Košice KE
310 Ing. Jozef PIROHA C Hradište pod Vrátnom TT
313 Ing. Ivan POLÁČEK C Piešťany TT
315 Ing. Juraj POPROČ A Bobrovec ZA
316 Ing. Ján PORUBEC B Divina ZA
319 Ing. Mladen PREDNÝ C Nové Zámky NR
320 Ing. Tibor PREŤO C Dolný Kubín ZA
322 Ing. Bohuslav PRIEDHORSKÝ A Pružina TN
323 Ing. Rastislav PETKANIČ C Nové Mesto nad Váhom TN
328 Ing. Ladislav RADVANSZKÝ C Iža NR
334 Ing. Jaroslav REŽNÁK C Trnava TT
336 Ing. Pavol RIŠKO C Považská Bystrica TN
337 Ing. Peter PISAROVIČ A Brusno BB
345 Ing. Matúš SIMAN A Brezno BB
348 Ing. Ľubor SKOVAJSÍK B Bratislava BA
351 Ing. Jozef SZEGFŰ A Čakany TT
361 Ing. Pavol SOPKO B Brusno-Ondrej nad Hronom BB
365 Ing. Peter STRAŇAN A Bratislava BA
369 Ing. Alfréd STADLMANN B Bratislava BA
371 Ing. Anton STRMISKA B Bratislava BA
375 Ing. Ivan SUČÍK B Svederník ZA
380 Ing. Ján SÝKORA A Kľače ZA
381 Ing. Stanislav SÝKORA C Poprad PO
382 Ing. Ľubomír ŠAGÁT C Nitra NR
384 Ing. Anna TOMAŠCOVÁ A Čadca ZA
388 Ing. Juraj ŠKODA B Bratislava BA
392 Ing. Ján ŠRÁMKA A Sliač BB
394 Ing. Jaroslav ŠTVRTECKÝ A Bratislava BA
398 Ing. Tibor TAKÁČ A Rožňava KE
407 Ing. Ivan TÓTH A Poprad PO
410 Ing. František TRUHAN C Veľká Lúka BB
413 Ing. Jozef ÜRGE A Nové Zámky NR
416 Ing. Ondrej VALENTÍNY C Banská Bystrica BB
421 Ing. Ľubomír VALKUČÁK C Prešov PO
423 Ing. Milica VAŠKOVÁ A Bratislava BA
424 Ing. Vladimír VÁZAL B Trenčín TN
428 Ing. Peter VICIAN C Michalovce KE
429 Ing. Anton VIŇANSKÝ A Humenné PO
430 Ing. Alena VÍZYOVÁ A Nitra NR
433 Ing. Vladimír VRZGULA C Bratislava BA
445 Ing. Stanislav ZVERINA A Modra BA
447 Ing. Miroslav ŽDIŇÁK B Košice KE
455 Ing. Richard NAGY C Snina PO
460 Ing. Miroslav KOVÁČ C Stupava BA
466 Ing. Karol SIMAN C Brezno BB
469 Ing. Anton KORDIAK B Bratislava BA
472 Ing. Július PALUSKA B Komárno NR
477 Ing. Petr ŘEZANINA B Košice KE
478 Ing. Jozef ČIERNY B Banská Bystrica BB
482 Ing. Ján LAPIN C Žilina ZA
483 Ing. Martin HUDEC B Kvetoslavov BA
495 Ing. Dušan STANEK B Bratislava BA
501 Ing. Ján PREDAJNIANSKY C Levice NR
503 Ing. Vladimír UHLÍK C Nové Mesto nad Váhom TN
505 Ing. Michal KRÁĽ A Martin ZA
506 Ing. Viera PÚCHOVSKÁ A Nitra NR
511 Ing. Ján BIELIK C Trenčín TN
515 Ing. Jozef BERNÁT A Temeš TN
523 Ing. Nina BENČOVÁ A Liptovská Štiavnica ZA
530 Ing. Pavel VEREŠPEJ B Prešov PO
531 Ing. Richard GALLAS C Komárno NR
532 Ing. Martin MACHAJ C Prešov PO
535 Ing. Anton KOVÁČ C Čadca ZA
539 Prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD. B Malinovo BA
540 Ing. Štefan LUKÁČ B Žilina ZA
541 Ing. Vladimír NEMEC C Cerová TT
546 Ing. Vít GERGELY C Bratislava BA
548 Ing. Marián OZÁBAL C Skalica TT
549 Ing. František PŐS C Štefanov TT
555 Ing. Jozef KOŽÁR B Bratislava BA
557 Ing. Slavomír KARAKA B Nitra NR
561 Ing. Nataša HERMANOVÁ A Trenčín TN
564 Ing. Dagmar MIKOLÁŠIKOVÁ A Bytča ZA
566 Ing. Vladimír HARŠÁNY A Voderady TT
567 Ing. Zdenek HLAVÁČEK A Spišská Nová Ves KE
569 Ing. Jozef FANČOVIČ A Naháč TT
570 Ing. Miroslav MAZÚR A Trnava TT
575 Ing. Peter SVOBODA B Trnava TT
577 Ing. Milan MIKUŠ B Horné Naštice TN
579 Ing. Anton HOFFMANN B Trnava TT
580 Ing. Pavel BRUTOVSKÝ B Kežmarok PO
582 Ing. Jaroslav ŠIFRA B Bratislava BA
583 Ing. Štefan NAGY C Spišská Nová Ves KE
584 Ing. Igor ŽATKOVIČ C Košice KE
585 Ing. Štefan MRÁZKO B Humenné PO
587 Ing. Štefan RICHNÁK A Trnava TT
588 Ing. Ľuboš KRČ A Horné Ozorovce TN
590 Ing. Karol BIELIK A Skalica TT
594 Ing. Peter BEDNÁR A Lučenec BB
597 Ing. Silvia BLAHOVÁ A Partizánske TN
601 Ing. Ľubomír MANČÍK A Bratislava BA
604 Ing. Róbert HRMO A Bátorove Kosihy NR
606 Ing. Martin GONDÁŠ C Detva BB
607 Ing. Jaroslav GENŠOR C Námestovo ZA
609 Ing. Renáta PETRÁŠOVÁ B Prievidza TN
613 Ing. Ladislav RAJNINEC B Trenčín TN
614 Ing. Vladimír SEDLÁK B Trenčianska Teplá TN
615 Ing. Roman KISS C Nitra NR
618 Ing. Robert KRATOCHVÍLA B Bratislava 4 BA
622 Ing. Ladislav KUBIŠ B Košice KE
623 Ing. Jozef BEŇO B Senec BA
624 Ing. Milan ČERVENIAK A Bardejov PO
629 Ing. Miroslav ILAVSKÝ C Liptovský Mikuláš ZA
633 Ing. Pavol ŠANDOR B Bratislava BA
637 Ing. Anton OLEKŠÁK A Spišská Belá PO
638 Ing. Emília RYBÁRSKA A Žilina ZA
640 Ing. Eva JUNASOVÁ A Tužina TN
641 Ing. Brigita KUČEROVÁ A Malacky BA
643 Ing. Ivan ĎURIŠ A Šúrovce TT
644 Ing. Alexander BELÁZ A Malý Horeš KE
648 Ing. Pavel HYKŠ B Bratislava BA
651 Ing. Marián BELKO B Vráble NR
653 Ing. Martin KUNDRÁT A Trnava pri Laborci KE
654 Ing. Martin PRVÝ B Chtelnica TT
657 Ing. Daniel ODLER A Bratislava BA
658 Ing. Michal DUDO A Šurany NR
660 Ing. Milan ŠTRUPL C Bratislava BA
663 Ing. Erik DEBRECKÝ B Bratislava BA
667 Ing. Róbert LANTAJ A Bratislava TT
668 Ing. Richard ŠKÚCI A Dolné Saliby TT
670 Ing. Rudolf KRCHŇÁK A Trnava TT
674 Ing. Katarína ŠANDOROVÁ A Bratislava BA
1115 Ing. Timotej SIVÁK C Trnava TT
676 Ing. Valéria VÍCENOVÁ A Malinovo BA
679 Ing. Veronika PREDAJNIANSKA A Levice NR
686 Ing. Radovan KAMENSKÝ C Malacky BA
689 Ing. Zuzana BALGOVÁ B Bratislava BA
691 Ing. Marcel ZENTKO C Poprad PO
694 Ing. Eva HRONCOVÁ A Kriváň BB
695 Ing. Irena CHUPÁČOVÁ A Bánovce nad Bebravou TN
696 Ing. Anna SEIDLOVÁ, PhD. A Žilina ZA
700 Ing. Gabriel BODOR B Humenné PO
701 Ing. Martin ZELMAN C Bratislava BA
705 Ing. Roman WÁGNER A Senica TT
708 Ing. Miloš JACKO, PhD. A Sobrance KE
709 Ing. Peter PETRO A Šaľa NR
712 Ing. Peter LADISLAV C Senica TT
713 Ing. Miroslav ŠTEPO A Topoľčany NR
714 Ing. Dušan PIVKO A Bratislava BA
715 Ing. Zuzana GARDOŇOVÁ A Púchov TN
719 Ing. Norbert MOLNÁR A Nová Dubnica TN
720 Ing. Richard BUNČIAK A Stará Turá TN
722 Ing. Ivan KLBIK A Bratislava BA
723 Ing. Richard MORAVANSKÝ C Senica TT
724 Ing. Ludvik VYBÍRAL B Bratislava BA
731 Ing. Milan HORŇÁK A Vranov nad Topľou PO
734 Ing. Katarína SZOMOLAIOVÁ A Galanta TT
735 Ing. Peter NEČAS A Oravská Jasenica ZA
737 Ing. Janka DOBIAŠOVÁ A Čachtice TN
744 Ing. Tibor ANDERKÓ A Rimavská Sobota BB
745 Ing. Milan TOMÁŠIK A Borinka BA
746 Ing. Štefan FAŠÁNEK C Levice NR
747 Ing. Martin KURILLA B Bratislava BA
748 Ing. Juraj LUKAČÍK A Krivá ZA
749 Ing. Ondrej ŠČEPITA C Hanušovce nad Topľou PO
750 Ing. Erika ONDREJKOVÁ A Čachtice TN
754 Ing. Milan SMAHO B Prievidza TN
755 Ing. Michal ŠEBESTA B Bratislava BA
756 Ing. Zdenko VÁVRA C Holíč TT
757 Ing. Marek KOŽARÍK B Bardejov PO
758 Ing. Peter ŽIKLA B Bánovce nad Bebravou TN
760 Ing. Pavol HARŠÁNY B Voderady TT
761 Ing. Andrea KOPRNOVÁ A Bratislava BA
762 Ing. Andrej MLYNÁRIK A Piešťany TT
763 Ing. Ján DZURIŠIN A Prešov PO
765 Ing. Teodor HALÁS A Bratislava BA
767 Ing. Ivan TISCHLJAR C Šoporňa TT
769 Ing. Karina SZUTYÁNYIOVÁ A Veľký Biel BA
770 Ing. Ján ŠÁGA A Poltár BB
774 Ing. Ivan MIŠÍK C Bratislava BA
775 Ing. Marek BEREZŇANIN A Bardejov PO
777 Ing. Peter SIMEONOV A Trnava TT
779 Ing. Alexander LEBOCZ A Strekov NR
781 Ing. Katarína JUHANIAKOVÁ A Malinovo BA
783 Ing. Monika NEKOLOVÁ A Bratislava 3 BA
784 Ing. Viera BOLYÓSOVÁ A Bratislava 2 BA
786 Ing. Václav ŠANDA B Praha - Vinoř, Česká republika
787 Ing. Renáta HYKŠOVÁ A Bratislava 4 BA
788 Ing. Gabriel OZORAI A Nové Zámky NR
790 Ing. Martin HOFFMANN C Bánovce nad Bebravou TN
791 Ing. Marek BAJTALA C Leopoldov TT
792 Ing. Štefan ORBÁN B Dunajská Streda TT
793 Ing. Marián KUŠNIRÁK C Košice KE
794 Ing. Boris BEŤKO B Bratislava BA
796 Ing. Miriam BUNČIAKOVÁ B Stará Turá TT
798 Ing. Rastislav MIKLÁŠ A Nové Mesto nad Váhom TN
803 Ing. Pavol MACKO A Bratislava BA
805 Ing. Ladislav KASMAN A Bratislava BA
806 Ing. Jaroslav VAJDA A Banská Bystrica BB
807 Ing. Martina BUŠNIAKOVÁ C Brezno BB
808 Ing. Ivan PRÍKAZSKÝ C Skalica TT
814 Ing. Branislav VÁVRA B Marianka BA
815 Ing. Martin GAJDOŠÍK B Považská Bystrica TN
816 Ing. Marek FRAŠTIA, PhD. B Bratislava 5 BA
817 Ing. Michaela ČUCHTOVÁ B Slovenský Grob BA
818 Ing. Michal SCHVÁB A Piešťany TT
821 Ing. Roman KOVÁČ A Topoľčany NR
823 Ing. Mária KOŠŠUTHOVÁ A Varín ZA
824 Ing. Pavol DIBDIAK A Veličná ZA
825 Ing. Jozef GLUT A Liptovský Mikuláš ZA
828 Ing. Jozef REVAJ A Rabča ZA
830 Ing. Marcel KLIMENT, PhD. C Nitra NR
832 Ing. Boris CHRVALA A Piešťany TT
834 Ing. Mária BUGÁROVÁ ALFÖLDYOVÁ A Komárno NR
835 Ing. Jozef PACKO B Trnavá Hora BB
836 Ing. Ivan BLAŽEK B Brezno BB
837 Ing. Juraj UHLIARIK C Bratislava BA
839 Ing. Dušan LYDIK C Dolné Obdokovce NR
840 Ing. Marek MÁRTON B Košice KE
841 Ing. Marek MACHARA B Trenčín TN
842 Ing. Marek MATIAŠ C Prešov PO
843 Ing. Viktor PATAJ B Vrakúň TT
845 Ing. Marianna STANOVÁ A Bratislava BA
846 Ing. Erika HANESCHOVÁ A Žilina ZA
847 Ing. Anton FABIAN A Prešov PO
848 Ing. Marek BLAŠKO A Veľký Lapáš NR
849 Ing. Pavol DULÍN A Prešov PO
850 Ing. Gergely SZABÓ A Košice KE
855 Ing. Dávid MÜLLER A Bardejov PO
857 Ing. Ľubomíra OGURČÁKOVÁ A Bratislava BA
859 Ing. Vladimír MINARECH B Pezinok BA
860 Ing. Matej MIKULIČ B Bratislava BA
861 Ing. Igor STRHÁK A Považská Bystrica TN
862 Ing. Michal STRAKA A Trenčín TN
864 Ing. Mária KOŽÁROVÁ B Slovenský Grob BA
865 Ing. Svetozár MOCKO B Piešťany TT
868 Ing. Štefan GENGEL B Kráľová pri Senci BA
869 Ing. Vladimír KUDLIČKA A Košice KE
870 Ing. Katarína SKALICKÁ A Košice KE
871 Ing. Zuzana ŠUCHAŇOVÁ A Košice KE
873 Ing. Iveta NAGYOVÁ A Spišská Nová Ves KE
875 Ing. Ľudovít KOVANIČ, PhD. C Košice KE
876 Ing. Vladimír SABO A Golianovo NR
879 doc. Dr. Ing. Jana IŽVOLTOVÁ B Žilina ZA
880 Ing. Milan ROSENBERGER A Košice KE
882 Ing. Peter VANOVČAN C Liptovské Revúce ZA
883 Ing. Gabriel BARKÁCS B Valaliky KE
884 Ing. Rudolf BOCZEK B Košice KE
885 Ing. Igor BOCZEK B Košice KE
886 Ing. Zdenko FILO B Košice KE
887 Ing. Rastislav HOLIČ C Senica TT
889 Ing. Tomáš BAĎURA C Trenčín TN
891 Ing. Miloš BEŤKO A Senica TT
894 Ing. Andrej VOJTIČKO, PhD. C Bratislava BA
896 Ing. Martin MAČOR B Trstená ZA
897 Ing. Jozef KUBINEC B Martin ZA
899 Ing. Ján HAJABÁCS B Bratislava BA
902 Ing. Monika PAĽUNOVÁ A Bratislava BA
903 Ing. Peter HANKO A Bánovce nad Bebravou TN
909 Ing. Juraj BLAŠKO B Východná ZA
910 Ing. Ján HUBA B Košice KE
911 Ing. Martin HAMRÁK B Bratislava BA
912 Ing. Juraj KALIVODA C Bratislava BA
915 Ing. Ľuboslav ČIČKÁN C Považská Bystrica TN
916 Ing. Pavel LUKÁČ B Trenčín TN
917 Ing. Adrián HAMRAN A Brodské TT
920 Ing. Zdenko UHRIN A Dobrá Niva BB
921 Ing. Milan TIMKO A Banská Bystrica 1 BB
922 Ing. Katarína MALIŇAKOVÁ A Zemplínske Hámre PO
923 Ing. Ján SABACKÝ C Banská Bystrica BB
924 Ing. Miroslav POKORNÝ A Bratislava BA
925 Ing. Lukáš PIROHA A Hradište pod Vrátnom TT
926 Ing. Michal ČERNOK A Košice KE
927 Ing. Juraj VARGA C Lehnice TT
930 Ing. Vladimír HRIVÍK C Žilina ZA
932 Ing. Roman TATARKO B Borinka BA
933 Ing. Michal WIRTH B Bratislava BA
934 Ing. Jozef ORSÁG B Horná Súča TN
938 Ing. Daniel SEJNA A Košice KE
939 Ing. Juraj KAROLČÍK C Námestovo ZA
940 Ing. Miloš NOVÁK B Bytča ZA
944 Ing. Pavol BASARÍK C Mengusovce PO
947 Ing. Andrea BALLOVÁ A Olšovany KE
950 Ing. Jozef VLACHOVIČ A Smolenice TT
951 Ing. Ján FORGÁČ A Trenčín TN
958 Ing. Branislav HINCA B Bratislava BA
959 Ing. Martin JUSKANIČ B Modra BA
935 Ing. Marián MALÍŠEK B Bratislava BA
964 Ing. Zuzana SCHVÁBOVÁ A Piešťany TT
955 Ing. Daniel TURCÁR A Veľký Grob TT
961 Ing. Zuzana UHRINOVÁ B Hriňová BB
965 Ing. Juraj FÁBIAN B Banská Bystrica BB
966 Ing. František DURAČINSKÝ B Podhorie ZA
969 Ing. Andrea ŠTERBÁKOVÁ A Veľká Lomnica PO
970 Ing. Juraj JECH A Prešov PO
971 Ing. Ivan GORALKA A Raková ZA
972 Ing. Ján RUSINKO A Humenné PO
975 Ing. Jaroslav PALACKO A Gočovo KE
977 Ing. Maroš PETRILÁK B Košice KE
978 Ing. Marta KUREKOVÁ C Čebovce BB
983 Ing. Zlatica MOLNÁROVÁ A Bardejov PO
984 Ing. Radomír BLAŽEK A Rajec ZA
986 Ing. Andrej DŽUBÁK A Pezinok BA
987 Ing. Ondrej KOZLOVSKÝ A Bratislava BA
989 Ing. Eduard POLÁK A Stupava BA
990 Ing. Marek MEZOVSKÝ A Rybany TN
992 Ing. Maroš GLOVA A Bratislava BA
994 Ing. Paulína SLEZÁKOVÁ A Bratislava BA
998 Ing. Róbert OŠČIATKA A Stráňavy ZA
999 Ing. Peter BAJUS A Košice KE
1000 Ing. Robert GEISSE, PhD. A Stupava BA
1003 Ing. Jaroslav KOLÁRIK B Bratislava BA
1004 Ing. Pavol DOMIN A Stará Lehota TN
1005 Ing. Michal MURAN A Bánovce nad Bebravou TN
1007 Ing. Katarína NÝVLTOVÁ A Trnava TT
1008 Ing. Jana JURIGOVÁ A Lysá pod Makytou TN
1010 Ing. Štefan BARTKO C Drienov PO
1012 Ing. Juraj KRAJMER A Nitra NR
1013 Ing. Michal DIBDIAK C Dolný Kubín ZA
1014 Ing. Jana GLOGOVSKÁ A Štiavnik ZA
1015 Ing. Lucia SEJNOVÁ A Košice KE
1016 Ing. Tomáš BAGI A Matúškovo TT
1018 Ing. Marek KRUŽLIAK C Bratislava BA
1019 Ing. Mária KUČÁKOVÁ A Žilina ZA
1022 Ing. Miriama BAKOŇOVÁ A Prešov PO
1026 Ing. Jozef DANIEL A Krupina BB
1027 Ing. Gabriel BARTOŠEK A Senica TT
1029 Ing. Ján KRIŽAN A Bratislava BA
1030 Ing. Milan JARTYS B Kráľovce KE
1031 Ing. Martin BORZA B Nitra NR
1033 Ing. Matúš SMATANA C Súľov ZA
1036 Ing. Maroš ORAVEC A Sereď TT
1037 Ing. Marek MÉSZÁROS C Šaľa NR
1038 Ing. Matej KLEPOCH A Bratislava BA
1039 Ing. Lukáš BENKOVIČ A Malacky BA
1042 Ing. Vladimír JANÍK A Čadca ZA
1043 Ing. Peter MORAVČÍK A Bratislava BA
1045 Ing. Andrej VILLIM A Žilina ZA
1046 Ing. Andrea MRVOVÁ A Bratislava BA
1047 Ing. Michal MAJERČÍK A Košice KE
1048 Ing. Vladimíra SZABÓ JEČNÁ A Košice KE
1049 Ing. Radoslava PASTIERIKOVÁ A Lužianky NR
1052 Ing. Vladimír HOVANEC B Košice KE
1055 Ing. Lukáš JURČÍK B Píla BA
1056 Ing. Miroslav KRUPEC B Malinovo BA
1057 Ing. Marián URBAN A Sečovská Polianka PO
1058 Ing. Eva VANÍKOVÁ A Zvolen BB
1061 Ing. Peter LABUDA B Trenčín TN
1063 Ing. Patrik KRUMPÁL A Trnava TT
1066 Ing. Zuzana ŠTEFUNDOVÁ A Ružomberok ZA
1072 Ing. Marek ŠEFČÍK A Nové Zámky NR
1073 Ing. Peter TURČÁNY A Turčianske Teplice ZA
1076 Ing. Michal URMANIČ C Pezinok BA
1077 Ing. Ladislav KARCH C Prešov PO
1081 Ing. Jana MOLNÁROVÁ A Bratislava BA
1109 Ing. Peter KRIŽ B Trenčín TN
1122 Ing. Martin MAJDAN, PhD. A Beluša TN
1124 Ing. Miroslav SKLENKA A Hybe ZA
740 Ing. Branislav BARTKO A a.geotatry@gmail.com Svit PO
1068 Ing. Antónia KOVÁČOVÁ A a.kovacova@azet.sk Volkovce NR
960 Ing. Andrej RÉVAY B a.revay.geora@gmail.com Bratislava BA
1091 Ing. Andrej BORZA B aborza@geoaktual.sk Šaľa NR
039 Ing. Stanislav BRIEŠKA C abspektrum@zoznam.sk Banská Bystrica BB
1071 Ing. Alexandra ŽIGOVÁ A alexandrazigova5@gmail.com Malacky BA
683 Ing. Andrej GÁŤA C andrej.gata@gmail.com Chorvátsky Grob BA
1126 Ing. Andrej KALÁBER A andrej.kalaber@gmail.com Senec BA
773 Ing. Andrej KUBÍK C andrej.kubik@lm-geo.sk Ľubeľa ZA
1092 Ing. Martin ANTALA A antala.geodet@gmail.com Dubodiel TN
908 Ing. Zuzana ANTALOVÁ A antalova.geodetka@gmail.com Bánovce nad Bebravou TN
020 Ing. Július BARTALOŠ, PhD. A B.Lea@seznam.cz Bratislava BA
008 Ing. Jozef BADIDA C badidajozef@gmail.com Trnava pri Laborci KE
766 Ing. Juraj BAHNA C bahna@triemzet.sk Bratislava 37 BA
1069 Ing. Mário BARANČÍK A barancik@geoid.sk Modlatín TN
028 Ing. Vojtech BINDER C binder@atlas.sk Dunajská Streda TT
558 Ing. Jozef BIZUB C bizub@dopravoprojekt.sk Bratislava 49 BA
1070 Ing. Dušan BLOUDEK A bloudekjr@gmail.com Trenčianske Stankovce TN
974 Ing. Diana BOBÍKOVÁ A bobikova@geoglobal.sk Trebišov KE
942 Ing. Bohdan ŠÁLY C bohdansaly@gmail.com Bratislava BA
649 Ing. Boris CHVOSTEK B borischvostek@gmail.com Viničné BA
725 Ing. Boris GABURA B borisgabura@gmail.com Bratislava BA
1140 Ing. Juraj BRÁZDIL A brazdil.geodet@gmail.com Kolačno TN
913 Ing. Peter BRESTOVANSKÝ B brestogeo@gmail.com Dolná Krupá TT
044 Ing. Tibor BUGÁR A bugar@geopoz.sk Banská Bystrica BB
743 Ing. Zuzana BUĽKOVÁ A bulkova@geodetic-ke.sk Sady nad Torysou KE
711 Ing. Ľubica BURIANOVÁ A burianova61@gmail.com Bratislava BA
831 Ing. Slávka BURZALOVÁ A burzalova@mapgeo.sk Dubnica nad Váhom TN
1105 Ing. Martin SALVA A chimboraco@centrum.sk Vrútky ZA
753 Ing. Róbert CHUDÝ A chudyrobert@azet.sk Vráble NR
053 Ing. Ján CIMERMAN A cimerman49@gmail.com Banská Bystrica BB
907 Ing. Attila CSIBA A csibaati@gmail.com Dunajská Streda TT
948 Ing. Dagmar PEKAROVIČOVÁ A dagmar.pekarovicova@gmail.com Smolenice TT
632 Ing. Dana GAŠPAROVIČOVÁ A dana.gasparovicova@gmail.com Prievidza TN
1125 Ing. Dagmar SANIGOVÁ A dasasanigova@gmail.com Liptovský Mikuláš ZA
550 Ing. Milan DZÚR-GEJDOŠ, PhD. A dzurgejdosm@gmail.com Košice KE
995 Ing. Elena BAŤOVÁ A e.batova@gmail.com Bratislava BA
012 Ing. Peter BAJZA A elve@chello.sk Bratislava BA
277 Ing. Erik ONDREJIČKA A erik.ondrejicka@gmail.com Bratislava BA
1129 Ing. Erika PLESNÍKOVÁ A erika.plesnikova@gmail.com Nové Mesto nad Váhom TN
374 Ing. Eva SCHÜRGER B eschjoch@slovanet.sk Poprad PO
813 Ing. Eva LUČANÍKOVÁ B eva.lucanikova@gmail.com Žilina ZA
692 Ing. Peter FAŠANG C fasang@allgeo.sk Budča BB
254 Ing. František MASÁR A fero.masar@gmail.com Trenčín TN
820 Ing. Bronislava FILIAČOVÁ A filiacova@gmail.com Ilava TN
1021 Ing. František MEGO A fmgeofmgeo@gmail.com Bratislava BA
080 Ing. František FEDERLA B frantisek.federla@svp.sk Bratislava BA
1085 Ing. Ján FUSEK A fusek.geodet@gmail.com Polomka BB
1053 Ing. Ján GABORČÍK B gaborcikjan@gmail.com Vojňany KE
092 Ing. Michal GARAJ C garaj.myjava@gmail.com Myjava TN
094 Ing. Andrej GARGALOVIČ C gargalovic@geokart.sk Veľké Kapušany KE
1009 Ing. Radovan MOTYKA A geo-motyka@nextra.sk Stropkov PO
249 Ing. Milan MAJERNÍK C geo2000sro@gmail.com Bratislava BA
892 Ing. Vladimír BULKO A geoagrotn@gmail.com Ivanovce TN
016 Ing. Stanislav BALUŠÍK A geodet.balusik@gmail.sk Galanta TT
645 Ing. Beáta SMOLKOVÁ A geodet.bs@gmail.com Zvolen BB
1059 Ing. Dana FEDOROVÁ A geodet.fedorova@gmail.com Nitra NR
547 Ing. Peter HAVLÍK C geodet.havlik@gmail.com Levice NR
630 Ing. Peter ŠTURCEL C geodet.sturcel@gmail.com Stupava BA
402 Ing. Ladislav TICHÝ A geodet.tichy@gmail.com Spišská Nová Ves KE
527 Ing. Roman GARGALOVIČ A geodet@geodet.sk Banská Štiavnica BB
069 Ing. Dezider DUCHOŇ A geodetduchon@gmail.com Levice NR
379 Ing. František SÝKORA C geodetickeprace@gmail.com Žilina ZA
988 Ing. Matej SÝKORA A geodetickeprace@gmail.com Žilina ZA
1067 JUDr. Ing. Ondrej SÝKORA A geodetickeprace@gmail.com Žilina ZA
1093 Ing. Zoltán KLUČKA A geodetklucka@gmail.com Levice NR
261 Ing. Beata MEŠŤANOVÁ A geodetsl@geodetsl.sk Kremnica BB
782 Ing. Jana FULJEROVÁ A geodezia.cadca@gmail.com Turzovka ZA
1080 Ing. Roman KORMUCIK A geodezia.kormucik@gmail.com Kamienka PO
1094 Ing. Dávid DUCHOŇ A geodezialevice@gmail.com Levice NR
702 Ing. Oľga MLYNARČÍKOVÁ A geodeziaom@seznam.cz Spišská Belá PO
602 Ing. Pavol HUŤKA C geodingbb@gmail.com Banská Bystrica BB
1011 Ing. Ľuboš DANIŠ A geofexsro@gmail.com Žitavany NR
133 Ing. Boris HORŇÁK C geohaj@geohaj.sk Piešťany TT
161 Ing. Peter JANČIČEK A geohaj@geohaj.sk Piešťany TT
721 Ing. Vladimír PEŤKO C geoigs@geoigs.sk Bratislava BA
317 Ing. Marian POVODA B geoimp@hotmail.com Žilina ZA
168 Ing. Július JUHÁSZ A geojuha@gmail.com Mýtne Ludany NR
391 Ing. Pavol ŠPONIAR C geokansnv@gmail.com Spišská Nová Ves KE
499 Ing. Tibor GYULAI A geolineds@gmail.com Dunajská Streda TT
076 Ing. Tomáš ĎURKA C geomap2.sro@gmail.com Bratislava BA
103 Ing. Vladimír GROMA B geomap2.sro@gmail.com Bratislava BA
671 Ing. Peter PETRÁŠ A geomark@geomark.sk Prievidza TN
610 Ing. Martin KUBANKA C geomarkpo@gmail.com Prešov PO
063 Ing. Jozef DEBNÁR C geometer.debnar@gmail.com Vlkanová BB
239 Ing. Bohumil LEVČÍK B geometer@piochempikgs.sk Vinosady BA
1040 Ing. Miroslav PAVLOVIČ A geopa@mail.t-com.sk Rožňové Mitice TN
703 Ing. Drahomír HALČÍN A geopartner@stonline.sk Pezinok BA
759 Ing. Anna HOLÁ C geoplan.trencin@gmail.com Trenčianske Teplice TN
1139 Ing. István GYÖPÖS A geoposkn@gmail.com Bátorove Kosihy NR
1006 Ing. Milan SELECKÝ A geoprogress@slovanet.sk Košice KE
646 Ing. Anna ŠOBICHOVÁ A georeal.turzovka@gmail.com Turzovka ZA
905 Ing. Ľubomír HANKO A georeality@georeality.sk Turčianske Teplice ZA
491 Ing. Marián ŠURAN C geosgk@gmail.com Bratislava BA
1127 Ing. Ondrej BARÁNEK A geosmart@geosmart.sk Konská ZA
188 Ing. Ondrej KOCMUNDA C geostav@geostav-geo.com Bernolákovo BA
1144 Ing. Peter MIKOLAJ A geostavmikolaj@zoznam.sk Turzovka ZA
878 Ing. Michal MIŠÍK A gk.misik@gmail.com Lučenec BB
159 Ing. Eva JADROŇOVÁ A gkmarcek@gmail.com Martin ZA
422 Ing. Gabriel VANKO A gkpruske@gmail.com Pruské TN
699 Ing. Eduard TREŠČÁK C gkt.trescak@gmail.com Vinné KE
664 Ing. Vlastimil MAXIM B globing@globing.sk Poprad PO
1074 Ing. Juraj GONDŽÚR B gondzur@planika.sk Žilina ZA
1116 Ing. Markéta GRAJZINGEROVÁ A grajzingerova@gmail.com Bardejov PO
131 Ing. Peter HOREMUŽ C horemuz@geodetmt.eu Vrútky ZA
533 Ing. Miroslav HUDEC C hudec.m@inkat.sk Bratislava BA
042 Ing. Igor BRUCHÁČ C ibruchac@gmail.com Banská Bystrica BB
928 Ing. Igor ŠAŠINKA A igor.sasinka@gmail.com Trenčín TN
704 Ing. Igor ĎURÍK A igordurik@gmail.com Košeca TN
1078 Ing. Imrich LIPTÁK, PhD. B imrich.liptak@duslo.sk Cabaj-Čápor NR
1044 Ing. Zoltán GASPARIK A info@g-geo.sk Ipeľský Sokolec NR
1099 Ing. Veronika SÝKOROVÁ A info@mondonuovo.sk Žilina ZA
017 Ing. Jozef BARAN C ing.baran@gmail.com Dubnica nad Váhom TN
083 Ing. Teodor FODOR A ing.fodor@gmail.com Bratislava BA
684 Ing. Stanislav PAVELKA A ipsgeo14@gmail.com Kúty TT
297 Ing. Ivan PAULEN B ivan.paulen@gmail.com Bratislava BA
956 Ing. Ivan TAJZLER A ivan.tajzler@geoigk.sk Bratislava BA
1017 Ing. Ivana BURSOVÁ A ivka.bursova@gmail.com Ráztočno TN
811 Ing. Jaroslav BENEDIKOVIČ A j.benedikovič@gmail.com Bratislava BA
1001 Ing. Ján KOTÚĽ A j.kotul@centrum.sk Krušetnica ZA
160 Prof. Ing. Vincent JAKUB, PhD. C jakub@geometra.sk Košice KE
867 Ing. Ján BENIKOVSKÝ A jan.benikovsky@liptovnet.sk Liptovský Mikuláš ZA
1108 Ing. Ján DENDIS B jan.dendis@gmail.com Lokca ZA
1130 doc. Ing. Ján ERDÉLYI, PhD. B jan.erdelyi@stuba.sk Bratislava BA
1096 Ing. Ján ČIŽMÁR A jancizmar@gmail.com Michalovce KE
1132 Ing. Stanislav JANČOVIČ B jancovic.stanislav@gmail.com Bratislava BA
980 Ing. Michal JANÍČEK B janicekmichal@centrum.sk Lysá pod Makytou TN
627 Ing. Jaroslav DIČÉR A jaro.dicer@gmail.com Močenok NR
1088 Ing. Jaroslav ZUZA A jaro.zuza@gmail.com Snina PO
165 Ing. Marek JAVOR A javor@geodet-teamsro.sk Bratislava BA
067 Ing. Jozef DRINKA C jozef.drinka@gmail.com Studienka BA
854 Ing. Jozef FENCÁK A jozef.fencak@centrum.sk Dlhé nad Cirochou PO
1087 Ing. Jozef KAŠČÁK A jozef.kascak@georealpo.sk Prešov PO
1082 Ing. Jozef ONDREJKOV A jozef.ondrejkov@gmail.com Bratislava BA
520 Ing. Jozef STRAKA A jozef@geo-straka.sk Korytárky BB
1090 Ing. Jozef VILČKO B jozef_vilcko@post.sk Gelnica KE
914 Ing. Juraj BABIK B juraj.babik@gmail.com Bratislava BA
1119 Ing. Juraj KUBIČÁR A juraj.kubicar@gmail.com Spišská Nová Ves KE
526 Ing. Juraj ORTUTA B juraj.ortuta@centrum.sk Prešov PO
318 Ing. Juraj PRACHÁR A jurajprachar@naex.sk Bratislava BA
568 Ing. Katarína CHOVANCOVÁ A kchovancova7@gmail.com Nitra NR
826 Ing. Dana GÁBORIKOVÁ A kgs@centrum.sk Banská Bystrica BB
508 Ing. Tibor KISS A kiss.geometer@gmail.com Pavlová NR
655 Ing. Drahoslava KOMÁRKOVÁ A komarek@geodezia-komarek.sk Koválov TT
1142 Ing. Peter KOZÁK A kozak.geo@gmail.com Oravské Veselé ZA
901 Ing. Kamila KRIGOVSKÁ A krigovskak@gmail.com Lučenec BB
1123 Ing. Kristián SLIMÁK A kristian.slimak@gmail.com Poprad-Veľká PO
599 Ing. Pavel LAUKO C lauko@gkul.sk Levice NR
1101 Ing. Jana LOPATNÍKOVÁ, PhD. A lopatnikova.janka@gmail.com Malá Ida KE
093 Ing. Ladislav GARAY A lslgaray@gmail.com Dunajská Streda TT
1035 Ing. Ľubica HUBKOVÁ A luba.dudasova@gmail.com Veličná ZA
810 Ing. Ľubica RUMÁNKOVÁ C lubica.rumankova@centrum.sk Bratislava BA
1131 Ing. Lukáš BUJŇÁK B lukasbujnak@gmail.com Bratislava BA
043 Ing. Ľubomír BULLA C lupogeo.tv@gmail.com Trebišov KE
1133 Ing. Michal JANÍČEK B m.janicek.m@gmail.com Lúky TN
1118 Ing. Mária MIHALDOVÁ A majka.mihaldova@gmail.com Kysucký Lieskovec ZA
738 Ing. Marcel SEDLÁČEK C marcel.sedlacek@villa.sk Stupava BA
611 Ing. Marek RAJNIAK C marek.rajniak@ageomar.sk Liptovský Mikuláš ZA
726 Ing. Marián ANTAL B marian.antal@doprastav.sk Čachtice TN
1095 Ing. Marián MACKOVJAK A marian.mackovjak@gmail.com Spišská Nová Ves KE
1138 Ing. Marián KALAFUT A mariankalafut@gmail.com Kežmarok PO
595 Ing. Mario LŐRINCZI A mario.lorinczi@gmail.com Vráble NR
1143 Ing. Martin NECHALA A martin.nechala@gmail.com Bánovce nad Bebravou TN
996 Ing. Martin RIŠKA C martin.riska@mrgeodet.eu Bratislava BA
1111 Ing. Martin SKUKALÍK B martin.skukalik@geokod.sk Žilina ZA
690 Ing. Martin TALAROVIČ B martin.talarovic@geosys.sk Rovinka BA
1098 Ing. Martin HULINA A martinhulina@gmail.com Banská Bystrica BB
1104 Ing. Matej BYRTUS A matej.byrtus@gmail.com Raková ZA
1032 Ing. Matej KUBÍK C matej.kubik@gmail.com Martin ZA
1121 Ing. Matej SALANCI A mato.salanci@gmail.com Humenné PO
768 Ing. Michal MATZ A matz@geo3.sk Nová Dubnica TN
1065 Ing. Andrej MAŽÁRI A mazari@geomal.sk Trstená ZA
953 Ing. Melánia HENSELOVÁ A mhenselova@geodeticca.sk Bratislava BA
264 Ing. Attila MÉSZÁROS A mhl@mhlgeo.sk Nová Stráž NR
898 Ing. Michal HRČKA, PhD. B michal.hrcka@gmail.com Turík ZA
1054 Ing. Michal BARAN, PhD. C michallbaran@gmail.com Zborov PO
650 Ing. Milan ŽÁK B milan.zak@geoig.sk Smolenice TT
1117 Ing. Milan KAVULIČ A milankavulic@gmail.com Nižná Myšľa KE
1025 Ing. Miloš HUPKA B milos.hupka@gmail.com Bratislava BA
1064 Ing. Miloš ONDRUŠ A milos.ondrus@gmail.com Košice KE
1113 Ing. Miloš KOŽUŠKO A miloskozusko75@gmail.com Lipany PO
669 Ing. Miloš LAUKO A miloslauko@gmail.com Prievidza TN
1141 Ing. Miroslav ŠIMČÁK, PhD. A miroslav.simcak@geodetics.sk Košice KE
358 Ing. Miroslav SMOLKA C miroslav.smolka@gpszvolen.sk Zvolen BB
1083 Ing. Miroslav VESTEG A miroslav.vesteg@gmail.com Šoporňa TT
1100 Ing. Michal KOŽEJ A miso.kozej@gmail.com Malá Ida KE
693 Ing. Marta MOKRÁ C mokra@geoingpd.sk Kanianka TN
742 Ing. Peter MORAVČÍK A moravcik.geodet@gmail.com Kmeťovo NR
957 Ing. Marián PODOBEN A mpodoben@geodeticca.sk Sady nad Torysou KE
685 Ing. Marta MURINOVÁ A murin.marta@gmail.com Ružomberok ZA
1112 Ing. Tomáš MURÍN B murin.tomass@gmail.com Oravská Lesná ZA
276 Ing. Vladimír NECHUTA C nechuta@gkmt.sk Martin ZA
562 Ing. Ingrid NEMČEKOVÁ C nemcekova.znalec@gmail.com Bratislava BA
937 Ing. Martina NOVÁKOVÁ A novakova.geoing@gmail.com Prievidza TN
936 Ing. Daniel ONDREJKA B ondrejka@geoma.sk Bratislava BA
1023 Ing. Martin ONDRIAŠ C ondrias@gepron.sk Velčice NR
1106 Ing. Juraj ORAVEC A oravec@geopoz.sk Banská Bystrica BB
007 Ing. Peter BACIGÁL C p.bacigal@upcmail.sk Trnava TT
027 Ing. Ján PANGRÁC B pangrac@gbj.sk Bardejov PO
853 Ing. Patrik CIRBUS A patrik.cirbus@mil.sk Malá Ida KE
895 Ing. Pavlína JACKULIAKOVÁ C pavlina.jackuliakova@gmail.com Zvolen BB
838 Ing. Pavol ŠTEFEK C pavol.stefek@gmail.com Bratislava BA
1051 Ing. Peter GARAI B peter.garai@vvb.sk Bratislava BA
1084 Ing. Peter GARNEK A peter.garnek@gmail.com Spišská Nová Ves KE
617 Ing. Peter GEISSE A peter.geisse@gmail.com Bratislava BA
176 Ing. Peter KAPUSTA B peter.kapusta1955@gmail.com Bratislava BA
997 Ing. Peter LUŽÁK B peter.luzak@gmail.com Pezinok BA
529 Ing. Peter REPÁŇ B peter.repan@pce.sk Prešov PO
1079 Ing. Peter ŠULKO A peter.sulko77@gmail.com Trnava TT
242 Ing. Peter LIŠKA C peterliskageo@gmail.com Považská Bystrica TN
866 Ing. Peter KOMPIŠ C peto.kompis@gmail.com Moldava nad Bodvou KE
1002 Ing. Peter LANÁTOR B peto.lanator@gmail.com Bratislava BA
1097 Ing. Roland PETRÍK A petrik.roland@gmail.com Topoľnica TT
312 Ing. Jozef POBJECKÝ B pobjecky@geomost.sk Bratislava BA
1110 Ing. Juraj PRAŽIENKA B prazienka.juraj@gmail.com Poriadie TN
571 Ing. Ján PROSUCH A prosuchj@gmail.com Bratislava BA
326 Ing. Mária PUCHALÍKOVÁ A puchalikova@gbj.sk Hertník PO
785 Ing. Radek JANÁK B radek.janak@seznam.cz Brno, Česká republika
900 Ing. Radovan FÁBEL B radovan.fabel@gmail.com Prievidza TN
1128 Ing. Radoslav VASEK A radovasek@gmail.com Trstená ZA
804 Ing. Richard BARIAK A rbariak@gmail.com Senec BA
1075 Ing. Réka MATOUŠKOVÁ B reka.matouskova@bratislava.sk Bratislava BA
559 Ing. Renáta ŠRÁMKOVÁ C rena.sramkova@gmail.com Bratislava BA
789 Ing. Richard SZABÓ B richard.szabo@doprastav.sk Bratislava-Jarovce BA
518 Ing. Norbert CZIKHARDT A rkgeo@centrum.sk Bratislava BA
1114 Ing. Róbert KANCIAN A robert.kancian@gmail.com Stará Ľubovňa PO
919 Ing. Róbert KUVIK A robert.kuvik@centrum.sk Rimavská Sobota BB
752 Ing. Róbert PATVAROŠ C robert.patvaros@pasey.sk Bratislava BA
881 Ing. Róbert TRÉFA B robert.trefa@gmail.com Bratislava BA
985 Ing. Roberta MOLNÁROVÁ A roberta.molnarova@gmail.com Halič BB
1107 Ing. Zuzana RYBECKÁ A rybecka@dopravoprojekt.sk Gajary BA
037 Ing. Stanislav BRENIŠIN C s.brenisin@gmail.com Prešov PO
967 Ing. Robert SADLOŇ C sadlon@geodets.sk Trnava TT
931 Ing. Martin SALOŇ A salstav@salstav.sk Bratislava BA
1062 Ing. Alexandra MATYŠÁKOVÁ A saska.matysakova@gmail.com Piešťany TT
863 Ing. Branislav SCHUSTER B schuster.b@inkat.sk Bratislava BA
751 Ing. Miriam ŠEVČÍKOVÁ A sevcikova@geopris.sk Banská Bystrica BB
1102 Ing. Alena ŠIFROVÁ A sifrova@geoaspekt.sk Bratislava BA
386 Ing. Ján ŠIMUN C simun@geomerkart.sk Príbelce BB
620 Ing. Elena ŠKAMLOVÁ A skamlova@geodetig5.sk Lučenec BB
661 Ing. Ladislav SOMOROVSKÝ B somorovsky@iges.sk Modra BA
802 Ing. Rudolf STANEK A stanek@gbj.sk Bardejov PO
1086 Ing. Stanislav GEJDOŠ A stanislavgejdos@gmail.com Lietavská Lúčka ZA
981 Ing. Štefan BRNČÍK B stefan.brncik@geosys.sk Pezinok BA
993 Ing. Janka STEHLÍKOVÁ A stehlikovajanka111@gmail.com Valča ZA
1135 Ing. Roman STRELKA A strelkaroman@gmail.com Horná Ždaňa BB
372 Ing. Vladimír STROMČEK C stromcek@geodezia.sk Višňové ZA
377 Ing. Juraj SUCHANSKÝ C suchansky.juraj@gmail.com Bratislava BA
1136 Ing. Miroslava ŠUFLIARSKA A sufliarska@allgeo.sk Detva BB
780 Ing. Beata ŠVAŇOVÁ C svanova@geodix.sk Žilina ZA
397 Ing. Lev ŠVÁRNY C svarnylev@gmail.com Dolný Kubín ZA
1089 Ing. Tomáš JANEČEK B tomas.janecek@geraso.sk Chorvátsky Grob BA
665 Ing. Anton SAKALÍK A tono.sakalik@gmail.com Kružlová PO
551 Ing. Miroslav TURČAN C turcan@geopris.sk Banská Bystrica BB
1050 Ing. Veronika ULIČNÁ A ulicna.veronika@gmail.com Spišská Belá PO
680 Ing. Jozef URBAN C urban@gkul.sk Demandice NR
973 Ing. Matej VALENTOVIČ A valentovic@planika.sk Žilina ZA
893 Ing. Bibiana VELČKOVÁ A velbib@gmail.com Bratislava BA
979 Ing. Michal VESELOVSKÝ C veselovskymichal@gmail.com Zakamenné ZA
427 Ing. Adriana VETTEROVÁ C vetterova@ivter.com Komárno NR
628 Ing. Viera LAGIŇOVÁ A viera.laginova@gmail.com Prečín TN
949 Ing. Felix VIRSIK A virsik@geovi.sk Bratislava BA
716 Ing. Vladimír SCHWARZ A vladimir.schwarz@gsk-geodezia.sk Bánovce nad Bebravou TN
673 Ing. Vladimír KOCHAN A vladokochan@gmail.com Poprad PO
1137 Ing. Samuel VLČEK A vlcek.samo@gmail.com Liptovská Teplá ZA
890 Ing. Róbert VOĽANSKÝ C vrobo@centrum.sk Michalovce KE
1041 Ing. Tomáš KOZÁR A xkozar.tomas@gmail.com Bratislava BA
592 Ing. Yveta STRHANOVÁ A yveta.strhanova@gmail.com Nitra NR
1028 Ing. Ľubica SIMONIDESOVÁ A zameranie@zameranie.sk Bratislava BA
574 Ing. Želmíra PROSUCHOVÁ B zelmira.prosuchova@doprastav.sk Bratislava BA
443 Ing. Marián ZEMEN, PhD. A zemening@centrum.sk Košice KE
444 Ing. Jozef ZENTKO A zentko@geozent.sk Bratislava BA
1060 Ing. Zuzana FERKOVÁ A zferkova@gmail.com Horné Naštice NR