2014

Infoblok » Aktivity KGK » Legislatíva » 2014 » 

Novela o sociálnom poistení

Novela_o_sociálnom_poistení.pdf

Novela o sociálnom poistení

Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Spoločné_vyhlásenie_odbornej_geodetickej_verejnosti.pdf

Stanovisko