Kalkulácia hodinovej sadzby geodeta a kartografa

Vzorová kalkulácia hodinovej sadzby geodeta a kartografa
pracujúceho v geodetickej a kartografickej spoločnosti

Ing. Peter Repáň a kolektív

Sledujúc súčasný vývoj, alebo lepšie povedané, kolaps cien geodetických a kartografických prác na Slovensku, nás napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spočítať, aké majú požadovať od zákazníkov finančné odmeny za svoje služby. Tieto odmeny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady na vykonávané práce, vrátane „normálnej“ mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných výnosnejších činností alebo obchodov.
Z tohto dôvodu sme pripravili vzorovú kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a kartografa, ktorý pracuje v geodetickej a kartografickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft Excel, je možné zadávať do žltých polí vlastné čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, alebo očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do tabuľky vložené v aktuálnych platných hodnotách, ako napr. povinné odvody. Ostatné sumy, ako variabilné ročné náklady spoločnosti alebo sumu odpisov sme vložili v hodnotách podľa našich skúseností a na základe konzultácií s inými kolegami.

Veríme, že vás hra s touto tabuľkou zaujme a pobaví. Za akékoľvek pripomienky vám budeme vďační a očakávame ich na elektronickej adrese peter.repan@pce.sk.

V Prešove dňa 28.02.2013

Kalkulácia hodinovej sadzby GaK

Kalkulacia_hodinovej_sadzby_GaK_verzia_5_20201029.xlsx

Tabuľka