Žiadosti o vydanie ochrannej známky

Príslušnú vyplnenú žiadosť o vydanie ochrannej známky doručte do kancelárie KGK (stačí elektronicky) .