Prihláška do KGK

Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK.

Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

ŽIADOSŤ_o_zapísanie_do_zoznamu_registra.pdf

Prihláška_zoznam