Volebné obdobie 2011-2013


Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2011 v Senci.

Predstavenstvo:

Ing. Vladimír Stromček - predseda - stromcek@geodezia.sk
Ing. Ján Hardoš - podpredseda - sigeo@sigeo.sk
Ing. Peter Repáň - peter.repan@pce.sk
Ing. Marián Bulla - bulla@orava.sk
Ing. Vladimír Raškovič - rasko@gok.sk
Ing. Nataša Hermanová - hermanovan@geometratn.sk
Ing. Miroslav Hudec - hudec.m@zoznam.sk
Ing. Július Kováč - kovac@geoko.sk
Ing. Jozef Piroha - pirohajozef@geodetika.sk


Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal - predseda - vladimir.vazal@enel.com
Ing. Vladimír Nechuta - nechuta@gkmt.sk
Ing. Renáta Šrámková - rsramkova@geodis.sk
Ing. Elena Škamlová - skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci - richard.skuci@geokod.sk


Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký - predseda - pobjecky@geomost.sk
Ing. Lev Švárny - svarnylev@gmail.com
Ing. Eugen Leitmann - eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Marek Javor - javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Ivan Paulen - ipaulen@stonline.sk
Ing. Miloš Macháček - geoma.machacek@stonline.sk
Ing. Alfréd Stadlmann - stadlmann@geoaspekt.sk

Skúšobná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadnutí konanom dňa 20.4.2011 v Bratislave:


Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - predseda - alojz.kopacik@stuba.sk 
Ing. Štefan Lukáč - stefan.lukac@stuba.sk
Ing. Ján Bielik - jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. - dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel - karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár - jozef.kozar@geokod.sk  

Ing. Anna Somíková - zástupca ÚGKK SR - anna.somikova@skgeodesy.sk
zmena zástupcu ÚGKK SR 1.7.2011
Ing. Jozef Vlček - jozef.vlcek@skgeodesy.sk
zmena zástupcu ÚGKK SR 28.11.2012
Ing. Miroslav Mališ - miroslav.malis@skgeodesy.sk