Volebné obdobie 2017-2019

Vyjadrenie členov na vynechanie valného zhromaždenia komory v roku 2020 a predĺženie mandátu orgánov KGK

Názor_členov_na_vynechanie_VZ_2020.pdf

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 31. 3. 2017 v Žiline.

Predstavenstvo:

Ing. Ján Hardoš - predseda - jan.hardos@gmail.com
Ing. Peter Repáň - podpredseda - peter.repan@pce.sk
Ing. Martina Bušniaková - busniakova.m@gmail.com
Ing. Andrej Gargalovič - gargalovic@mail.t-com.sk
Ing. Anna Holá - annahola.geoplan@gmail.com
Ing. Miroslav Hudec - hudec.m@inkat.sk
Ing. Martin Ondriaš - m.ondrias@geopron.sk
Ing. Jozef Piroha - pirohajozef@geodetika.sk
Ing. Vladimír Stromček - stromcek@geodezia.sk

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal - predseda - vladimir.vazal@seas.sk
Ing. Vladimír Nechuta - nechuta@gkmt.sk
Ing. Elena Škamlová - skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci - richard.skuci@geokod.sk
Ing. Renáta Šrámková - rena.sramkova@gmail.com

Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký - predseda - pobjecky@geomost.sk
Ing. Miloš Jacko, PhD. - jacko_phd@lycos.com
Ing. Marek Javor - javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Eugen Leitmann - eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Peter Lužák - peter.luzak@gmail.com
Ing. Ivan Paulen - ivan.paulen@gmail.com
Ing. Lev Švárny - svarnylev@gmail.com

Skúšobná a autorizačná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadaní konanom dňa 27.4.2017 v Bratislave:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - predseda - alojz.kopacik@stuba.sk 
Ing. Ján Bielik - jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. - dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel - karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár - jozef.kozar@geokod.sk
Ing. Štefan Lukáč - lipg@upcmail.sk