Program

ČASOVÝ PROGRAM

8. november 2018
 8.30 -   9.30 Prezentácia
 9.45 - 13.00 Prednášky
13.00 - 14.00 Obed
14.00 - 16.45 Prednášky
19.30 -  3.00 Spoločenský večer

9. november 2018
 9.00 - 12.00 Prednášky
12.00 - 14.00 Obed

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK – 8. november 2018

9.30 – 9.45 Otvorenie 26. slovenských geodetických dní

9.45 – 11.15 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov


HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

11.15 – 11.45 Prestávka

11.45– 13.00 INFORMÁCIE O ČINNOSTI ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR


LEITMAN, M. - HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nové elektronické služby katastra nehnuteľností pre geodetov
ŠOLTÝSOVÁ, Ľ. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii
LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti referenčných priestorových údajov
MIHÁLOVÁ, A. - Slovenské múzeum máp
Predstavenie Slovenského múzea máp

13.00 – 14.00 Obed

14.00– 15.00 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
TOPCON technológie
HALUPKA, P. – Geomedia spol. s r. o.
Novinky v ponuke spoločnosti Geomedia spol. s r. o.
BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Nové technológie od firmy Leica Geosystems

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 16.45 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Automatizované 3D mapovanie - VEXCEL a RIEGL
LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia
SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Výpočet súradníc na vytýčenie priamo v teréne

16.45 – 17.00 Diskusia

17.00 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 26. SGD

PIATOK – 9. november 2018

9.00 – 10.30 VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ VÝROČIA
4. blok – Odborný garant:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave


JEŽKO, J. – SvF STU v Bratislave
Od Banskej školy v Banskej Štiavnici (1735) po Vysokú školu technickú Dr. Milana Rastislava Štefánika (1937)
KOPÁČIK, A. – SvF STU v Bratislave
80 rokov geodetického univerzitného vzdelávania na STU v Bratislave
JEŽKO, J. – SvF STU v Bratislave
Osobnosti novodobej histórie vzdelávania v odbore GaK na SSTU v Bratislave
BARTALOŠ, J.
Stabilný kataster - odkaz a využitie v súčasnosti

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 DISKUSNÉ FÓRUM NA TÉMU: Projekty pozemkových úprav
5. blok – Odborný garant:
Ing. Andrej Vašek
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 26. SGD

12.30 – 14.00 Obed

Počas 26. slovenských geodetických dní sa koná aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky
štvrtok - 9.00 - 17.00 hod
piatok  - 9.00 - 12.00 hod