27. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní!

Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní.
Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku a prežili ste príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.

organizačný výbor 27. SGD