Prezentácie

LEITMANN, M. - HANUS, D.: Elektronizácia geometrického plánu

eGP.pdf

LEITMANNOVÁ, K.: Stav projektu leteckého laserového skenovania SR

Leitmannová_a_kol.pdf

ŠOLTYSOVÁ, Ľ.: Nová legislatíva v odbore geodézia a kartografia

Soltysova.pdf

DROŠČÁK, B. a kol.: Výpočet a výhody nového výškového systému Slovenska

Droščák_Bublavý_Majkráková.pdf

MALIŠ, M.: K problematike metrológie v oblasti geodézie, kartografie a katastra

K_problematike_metrológie_v_oblasti_geodézie__kartografie.pdf

DROŠČÁK, B.: Vertikálna gravimetrická základnica Gánovce - Lomnický štít (stav v roku 2019)

Droščák_a_kol_vertikalna_grav_zakladna_Ganovce_Lomnicky_stit_2019.pdf