Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019

V tomto roku uplynulo 25 rokov od organizovania prvého seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII. Cieľom seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

TERMÍN: 24. október 2019

MIESTO KONANIA: Stavebná fakulta, Bratislava

TERMÍNY:
•Prihlásenie abstraktov: 30.6.2019
•Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.7.2019
•Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.4.2019
Prihlásenie účastníkov: 17.10.2019
•Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 17.10.2019

Podujatie organizujú Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke a na webových stránkach:

http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-kartografii-2019.html

http://www.slovakcarto.sk/?aktuality

1. informácia

1_informacia_AvK_2019.pdf